#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
5 Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
6 Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
7 Cấp; cấp lại; cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
8 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
9 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
10 Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
11 Cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
12 Cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
13 Công nhận trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
14 Đổi tên trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
15 Đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
16 Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
17 Thành lập hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thụcToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
18 Thành lập trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội