Câu hỏi thường gặp

Đặt câu hỏi
Muốn khai báo trên Cổng dịch công trực tuyến của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, tôi cần làm gì?

Trả lời:

Muốn khai báo được trên Cổng dịch vụ công, Doanh nghiệp - Cá nhân cần:
- Đăng ký tài khoản trên trang chủ của Cổng dịch vụ công
- Chờ phản hồi của Chuyên viên phê duyệt hồ sơ
- Sau khi có phản hồi thông tin từ Chuyên viên phê duyệt, Doanh nghiệp - Cá nhân có thể vào đăng ký dịch vụ công cần khai.
Lưu ý:
- Mã số thuế khi khai cho chi nhánh phải viết liền và không sử dụng dấu “-” khi khai.
- File đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp ghép lại thành 1 file để up lên và dung lượng file up lên không quá 2MB

Tôi không đính kèm được tài liệu khi khai báo hồ sơ, tôi cần phải làm gì?

Trả lời:

Để đính kèm tài liệu, Doanh nghiệp - Cá nhân cần:
- Chữ ký số chạy được trên máy tính đang thao tác khai hồ sơ.
- Tải, giải nén và làm theo hướng dẫn cài đặt chữ ký số trên trang chủ của website.

Tôi bị quên mật khẩu của tài khoản đã đăng ký, tôi cần làm những gì để được cấp lại mật khẩu?

Trả lời:

Để lấy lại mật khẩu, Doanh nghiệp cần:
Cách 1.
- Soạn thảo công văn đề nghị cấp lại mật khẩu có ký và đóng dấu lãnh đạo Doanh nghiệp
- Scan hoặc chụp ảnh và gửi công văn tới địa chỉ email: support@molisa.gov.vn
- Chờ email phản hồi và đặt lại mật khẩu mới
Cách 2.
- Bấm vào nút quên mật khẩu
- Truy cập vào email đã đăng ký trên hệ thống để nhận thông tin và làm theo hướng dẫn

Doanh nghiệp - Cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động Thương binh & Xã hội nhưng nay Doanh nghiệp - Cá nhân muốn thay đổi thông tin của tài khoản đã đăng ký, Doanh nghiệp - Cá nhân cần thao tác như thế nào?

Trả lời:

Doanh nghiệp - Cá nhân thao tác từng bước như sau:
- Đăng nhập tài khoản
- Nhìn vào mục “thông tin Doanh nghiệp”, chọn mục “Thay đổi”
- Chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi
- Kiểm tra, xác nhận và chọn ô “Lưu thông tin” ở cuối trang
- Chờ phản hồi của Chuyên viên phê duyệt thay đổi để tiếp tục sử dụng tài khoản

Sau bước đăng ký tài khoản, làm thế nào để Doanh nghiệp - Cá nhân có thể đăng ký dịch vụ công cần sử dụng?

Trả lời:

Doanh nghiệp - Cá nhân thao tác từng bước như sau:
- Đăng nhập tài khoản đã đăng ký
- Nhìn vào mục “thông tin Doanh nghiệp”, chọn mục “thay đổi”
- Kích chuột vào ô Danh sách dịch vụ công, gõ tên dịch vụ công cần sử dụng và chọn theo gợi ý của website.
- Điền và upload đầy đủ các thông tin bổ sung ( nếu có)
- Kiểm tra, xác nhận và chọn ô “Lưu thông tin” ở cuối trang
- Chờ phản hồi của Chuyên viên phê duyệt thay đổi để tiếp tục sử dụng tài khoản

Tôi cần vào đâu để khai báo, chỉnh sửa và theo dõi hồ sơ?

Trả lời:

Doanh nghiệp - Cá nhân thao tác từng bước như sau:
- Đăng nhập tài khoản đã đăng ký
- Nhìn vào mục “thông tin Dịch vụ công”, khi dịch vụ công ở trạng thái “đã duyệt”, Doanh nghiệp - Cá nhân kích chuột vào mục “Khai báo”
- Vào mục “Hồ sơ đăng ký”, chọn các thao tác cần sử dụng.

Lỗi “Mã số thuế đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu” hoặc “Tài khoản đã có trong cơ sở dữ liệu! Không thể thêm vào”

Trả lời:

Doanh nghiệp - Cá nhân gọi trực tiếp đến số điện thoại hỗ trợ để được trợ giúp

Tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động Thương binh & Xã hội của tôi bị khóa, tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Để mở lại tài khoản đã bị khóa, Doanh nghiệp - Cá nhân cần:
Cách 1.
- Soạn thảo công văn “đề nghị khôi phục tài khoản” có ký và đóng dấu lãnh đạo Doanh nghiệp
- Scan hoặc chụp ảnh và gửi công văn tới địa chỉ email: support@molisa.gov.vn
- Chờ email phản hồi, làm theo hướng dẫn để khôi phục tài khoản
Cách 2.
- Bấm vào nút quên mật khẩu
- Truy cập vào email đã đăng ký trên hệ thống để nhận thông tin và làm theo hướng dẫn

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội