#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Chứng chỉ kiểm định viênMột phầnAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngMột phầnAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
3 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị mất hoặc hỏngToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
4 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị thu hồiToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
5 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bổ sung, thay đổiToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
6 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạnToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp có sự thay đổi về điều kiện cấp)Toàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp không có sự thay đổi về điều kiện cấp)Toàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp bị mất, hỏngToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
10 Đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhậnMột phầnAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
11 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội