#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Chứng chỉ kiểm định viênMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
3 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị mất hoặc hỏngMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
4 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị thu hồiMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
5 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bổ sung, thay đổiMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
6 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạnMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp có sự thay đổi về điều kiện cấp)Mức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp không có sự thay đổi về điều kiện cấp)Mức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp bị mất, hỏngMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
10 Đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhậnMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
11 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội