#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoàiMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
2 Cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
3 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
4 Cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
5 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
6 Xác nhận chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội