#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
4 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị mất hoặc hỏngToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
5 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị thu hồiToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
6 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bổ sung, thay đổiToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
7 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạnToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp có sự thay đổi về điều kiện cấp)Toàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp không có sự thay đổi về điều kiện cấp)Toàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp bị mất, hỏngToàn trìnhAn toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
12 Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
13 Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
14 Cấp; cấp lại; cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
15 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
16 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc giaToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
17 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhToàn trìnhBảo trợ xã hội Cục Bảo trợ xã hội
18 Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳngToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
19 Cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
20 Cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trìnhGiáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội