#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoàiMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
2 Cấp Chứng chỉ kiểm định viênMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
3 Cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
4 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
5 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị mất hoặc hỏngMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
6 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bị thu hồiMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
7 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp bổ sung, thay đổiMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
8 Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạnMức độ 4An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
9 Cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
11 Xác nhận chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt NamMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội