#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoàiMức độ 3Quản lý lao động ngoài nước Cục Quản lý Lao động ngoài nước
2 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nướcMức độ 3Quản lý lao động ngoài nước Cục Quản lý Lao động ngoài nước
3 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoàiMức độ 3Quản lý lao động ngoài nước Cục Quản lý Lao động ngoài nước
4 Cấp đổi Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại Giấy đăng ký kinh doanhMức độ 3Quản lý lao động ngoài nước Cục Quản lý Lao động ngoài nước
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳngMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
9 Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 3Lao động - Tiền lương Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp có sự thay đổi về điều kiện cấp)Mức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận (Trường hợp không có sự thay đổi về điều kiện cấp)Mức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp bị mất, hỏngMức độ 3An toàn vệ sinh lao động Cục An toàn lao động
14 Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
15 Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệpMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
16 Cấp; cấp lại; cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
17 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
18 Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc giaMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
19 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhMức độ 3Bảo trợ xã hội Cục Bảo trợ xã hội
20 Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳngMức độ 3Giáo dục - Nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội