Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 62703618

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoàiMức độ 4Lao động việc làm Cục Việc làm
2 Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt NamMức độ 3Lao động việc làm Cục Việc làm
3 Xác nhận chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt NamMức độ 3Lao động việc làm Cục Việc làm